คำอธิบาย: C:\images\logopyt.gif

 

ขณะนี้โรงเรียนได้เปลี่ยนโดเมนเนมโรงเรียนเป็น
www.phyathai.ac.th